Допоміжні дієслова (Auxiliary verbs) в англійській

Допоміжні дієслова або auxiliary verbs – дієслова, які використовуються як додаткові для вираження граматичного часу, аспекту, модальності тощо. В англійській мові існує три основних допоміжних дієслова: to be, to have, to do, які також можуть вживатись і як звичайні дієслова.

Допоміжне дієслово be

Утворення теперішнього часу

+?
I amI am notam I?
you areyou are notare you?
he ishe is notis he?
she isshe is notis she?
it isit is notis it?
we arewe are notare we?
they arethey are notare they?

Зверніть увагу: вам можуть зустрічатись два варіанти скорочень: you’re not/you aren’t, she’s not/she isn’t.

Курси англійської для вашої компанії https://grade.ua/uk/corporate/ від освітнього центру Grade, де ви можете навчатись в Києві або онлайн.

Утворення минулого часу

+?
I wasI was notwas I?
you wereyou were notwere you?
he washe was notwas he?
she wasshe was notwas she?
it wasit was notwas it?
we werewe were notwere you?
they werethey were notwere they?

Запам’ятайте головні форми be, was, been та герундій – being.

Такі ж самі форми будуть використовуватись для вживання to be як звичайного дієслова. Також, цікавим є вживання to be з формами continuous в пасивному стані:

They trained him to become the greatest athlete – active voice

He was being trained to become the greatest athlete – passive voice

Отож, у цьому випадку допоміжне дієслово to be допомагає не лише утворити Past Continuous за принципом to be + -ing, а й дозволяє вказати дію над об’єктом у пасиві. Інший цікавий випадок використання допоміжної форми being з такими прикметниками як foolish, good, bad, quiet, noisy, annoying, extravagant, mysterious, selfish, generous. У цьому випадку конструкція being + adjective означатиме «поводитись певним чином в цю хвилину»:

You are being so annoying! – означає, що людина поводить дратівливо прямо в момент висловленого

You are so annoying! – означає, що людина завжди дратує інших, тобто це її постійна риса характеру

Іноді така форма містить в собі натяк, що об’єкт про якого говорять або до якого звертаються, поводиться певним чином спеціально:

She is only being stupid – означає, що особа не намагається поводитись раціонально

They are being funny – означає, що компанія людей спеціально говорить жартома

Розгляньмо ще декілька можливих вживань to be як допоміжного дієслова:

Be + infinitive 

Для наказів або вказівок: They are to pass their passports immediately. (they must)

Для вираження майбутніх намірів: I am to visit California.

Was/were + infinitive

Використовується на позначення доленосних подій: Mary left early that day. Little did she know she was to meet her future husband in the corner.

Be about + infinitive 

Використовується для позначення близького майбутнього: I’m just about to take the bus.

Допоміжне дієслово have

Утворення теперішнього часу

+?
I haveI have nothave I?
you haveyou have nothave you?
he hashe has nothas he?
she hasshe has nothas she?
it hasit has nothas it?
we havewe have nothave we?
they havethey have nothave they?

Щодо утворення минулого часу, то усі особи в стверджувальному реченні матимуть форму had, в заперечному had not, в запитальному had I/you/she/we etc.

Have є частиною утворення перфектних часів, а окрім того може вживатись в наступних випадках:

Have + object (додаток) + past participle (третя форма дієслова)

Вживається для короткого позначення дії: I had my car washed – означає, що хтось помив машину, а хто саме не є таким важливим як сама дія.

Have + object + present participle

Вживається для прогнозування ймовірного майбутнього: He’ll have you swimming soon – означає що конкретний пан навчить когось плавати, тобто відбувається прогноз внаслідок певних дій

Had better + bare infinitive 

Ця конструкція використовується на позначення теоретичного бажання: I had better visit my parents – означає, що відвідати батьків було б гарною ідеєю.

Також вона може використовуватись як порада: You had better not eat these much sweets – мовець радить не їсти багато солодкого.

Допоміжне дієслово do

Утворення теперішнього часу

+?
I doI do notdo I?
you doyou do notdo you?
he doeshe does notdoes he?
she doesshe does notdoes she?
it doesit does notdoes it?
we dowe do notdo we?
they dothey  do notdo they?

Щодо утворення минулого часу, то усі особи в стверджувальному реченні матимуть форму did, в заперечному did not, в запитальному did I/you/he/they etc.

Розповідаємо про часи в англійській мові у статті: https://grade.ua/uk/blog/all-english-tenses-examples-explanations/ із якої ви дізнаєтесь які існують часи та як ефективно їх вивчати.

Найбільш відомий випадок вживання допоміжного дієслова do – формування заперечного та запитального речень в Present та Past Simple:

She doesn’t wear lipstick.

Did he call you?

Розгляньмо ще деякі випадки:

Do + infinitive для підсилення бажання виконання певної дії або просто факту її виконання:

  • You didn’t attend the class that day.
  • I did attend it! 

Do + imperative для більш наполегливого запрошення чи прохання: Do be careful with our cat.

Do використовується для зменшення повторювань:

  • Did you pass the test?
  • Yes, I did.
  • She acts strange these days.
  • Yes, she does. 

Також для порівняння:

Vicky decided to stay at home and so did we.

David studies worse than Rick does. 

Сподіваємось, цей розбір теми допоміжних дієслів в англійській був корисним для вас. Якщо ж вас цікавить більше цікавих уроків англійської в форматі блогу – радо запрошуємо на сторінку нашого мовного центру.